ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310237207
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43 54623