Τα Νησιά

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6948915121
Πρ.Κορομηλα 13