ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40