ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310280509- 6972556964
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 6 54623
2310280509- 6972556964