Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Γερμανίας

2310-236315 - 236349 - 236359
Ντηλ Καρολου 4
2310-236315 - 236349 - 236359