Μικράκι

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310270517
Πρ. Κορομηλά 2- 4