ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΠΑΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310271644,2310274287,2310-271788,6937027023, 6397027020, 6937027011 Σύντομη Περιγραφή
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310271644,2310274287,2310-271788,6937027023, 6397027020, 6937027011