ΧΑΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310264858-6934292410
ΕΓΝΑΤΙΑ 106 54622
2310264858-6934292410