ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310284945
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 26 54623