Γεωργίου Ρούλα

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ερμού 75, Θεσσαλονίκη, 54623