ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310250719
ΕΡΜΟΥ 36, 54623