ΚΑΡΑΠΑΛΙΣΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ερμού 57