ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/262278
ΕΡΜΟΥ 59 54623