ΣΑΟΥΛΗ ΖΩΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Αιματολόγοι
2310282558
ΕΡΜΟΥ 36 54623