ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310229329-6955612521 Σύντομη Περιγραφή
ΕΡΜΟΥ 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ