Διαγνωστικά Κέντρα-Θεσσ/νίκη-Βιοιατρική 01

2310-241339, 2310-281876-7
Ερμου 53
2310-241339, 2310-281876-7