ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2314019219
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 28 54622