ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2314019219
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 28 54622