ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310285383
ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 2 54622