Πλαίσιο-Θεσσ/νίκη-Κέντρο

2310252400
Παλαιών Πατρών Γερμανού 11