ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/261000
Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 8 54622