Νασρ Μάρθα - Μάισα Μ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310220932
Αγίας Σοφίας 30, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ