ΚΑΛΗΣΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μακένζι Κίνγκ 14