ΚΑΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310284600
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 21 56424