Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Φιλιππίνων

2310-556161
Δωδεκανησου 22