ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΣΙΟΥ ΟΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνείου 39 Ν. Ραιδεστός Θεσσαλονίκης