ΚΕΝΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ L.K.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΙΣΟΥ 26