ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΩΝ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ