ΑΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310527333
ΕΓΝΑΤΙΑ 10 54626