Ασφαλιστικά ταμεία-Θεσσαλονίκη-ΟΑΕΕ (Πρωην ΤΑΕ-ΤΣΑ-ΤΕΒΕ)-Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας(1835)

Τηλ. 2310552118
Στρατηγου Μπραντουνα 5
Τηλ. 2310552118