ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310531406, 6932472870
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 12 54626
2310531406, 6932472870