ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310531406, 6932472870
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 12 54626
2310531406, 6932472870