ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ - KBDIET

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626