Συνδέσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310224440, ΦΑΞ 2310224475, email: info@sege.gr
Σαλαμίνος 10
Τηλ: 2310224440, ΦΑΞ 2310224475, email: info@sege.gr