ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310530833
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 12 54626