ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310530833
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 12 54626