Κέντρα Διασκέδασης Θεσσαλονίκης-Al Arabia

Τηλ.2310531943 (Oriental clubs)
Πολυτεχνειου 14
Τηλ.2310531943 (Oriental clubs)