Καραγιαννίδης Χριστόφορος & Καραγιαννίδου Μαρία ΟΕ - Karagiannidis Furs

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Εγνατία 10