ΜΠΑΤΖΟΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310552864
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Β 54626