ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23, 4ος Όροφος