ΙΕΚ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ολυμπιου Δ. 16