Αίθουσα Εκπαίδευσης ΕΕΔΕ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310522314
Λ. Σοφου 3 - 8ος ΟΡΟΦΟΣ