ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310524262, 2310522183
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 10 54626
2310524262, 2310522183