ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2310524262, 2310522183
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 10 54626
2310524262, 2310522183