ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βαλαωρίτου 9