ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΓΩ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλ: 2310-528786
Εγνατία 11- Ε. Σβορώνου 1
Τηλ: 2310-528786