ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310526916 2310567783 Σύντομη Περιγραφή
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α