ΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310551450
ΕΓΝΑΤΙΑ 12 54626