Συνήγορος-Δικηγορικά Γραφεία Μάνος Εμμανουηλίδης

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνείου 21 54626