ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - Τρικαλιώτης Χρήστος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατία 10