ΜΗΤΡΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΝΟ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΡΑΓΚΩΝ 1 & ΜΟΣΚΩΦ 10