Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Ρουμανίας

2310-225481 - 225451
Νικης Λεωφορος 13
2310-225481 - 225451