Νοσηλευτικές υπηρεσίες-Νοσηλεία κατ οίκον-Αποκλειστική νοσοκόμα

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

κλέντρο Θεσσαλονίκης