ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310230576
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 26 54624